Universitat de Barcelona

Amb més llengües et menges més món

Campanya gràfica del departament d'idiomes de la Universitat de Barcelona per animar els joves universitaris a estudiar una segona llengua estrangera.